PROFESIONALNE ELEKTRIČNE OGRADE

Spoj inovativnih rješenja za potpunu i sigurnu zaštitu.

Kako Vam možemo pomoći?

zaštitna ograda u šumi

Zaštita šumskih površina

Inovativna rješenja u ograđivanju šumskih površina poštujući okoliš (migracije divljači i adaptaciju električne ograde prema okolišu). Kompletno tehničko rješenje prema svim situacijama ograđivanja.

Primjenjujemo TUV Nord ISO:9001, ISO:14001.
uništeno poljoprivredno zemljište

Zaštita poljoprivrednih površina

Uspješno branimo sve poljoprivredne kulture prilagođavajući se terenu.
Koristimo profesionalnu opremu koja pruža dugogodišnju zaštitu.

Primjenjujemo TUV Nord ISO:9001, ISO:14001.

zaštitna ograda industrijske parcele

Zaštita industrijskih površina

Novi koncept tehničke zaštite temelji se na vizualizaciji električne ograde koja sama po sebi ima psihički efekt odbijanja. Upotpunosti bezopasna po ljudsko zdravlje. 100% zaštita površina i efekata.

Primjenjujemo TUV Nord ISO:9001, ISO:14001.

Planiranje ograda

Veliku pažnju posvećujemo u pripremi terena koji se ograđuje električnom ogradom.

Na terenu dobivamo informacije o konfiguraciji terena, broju divljači, kretanju divljači te ostalih parametara bitnih za kvalitetan rad električne ograde.

pašman
postavljanje ograde
Postavljanje zaštitne ograde

Prilagođavanje uvjetima na terenu i prema potrebama korisnika električne ograde.

Veliki izbor profesionalne opreme i stručnog znanja omogučava nam brzu montažu te uspostavu električne ograde u roku 24h.

Servis

Servisna služba Vam stoji na raspolaganju 24/7 sa svim rezervnim dijelovima.

servis dijelova
postavljanje električne ograde u dalmaciji

U službi ljudi i prirode.

+385 99 756 65 65 (0h-24h)

+385 99 7000 100